Telerau gwasanaeth

Hyrwyddwyd gan Plaid Cymru, Ty Gwynfor, Llys Anson, Schooner Way, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4AL

Dywedwch eich bod gyda ni

Mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud i helpu Dafydd i enill ond yr un mwyaf pwysig yw addo eich cefnogaeth a gadael Dafydd i wybod y byddwch yn pleidleisio amdano ar 5ed o Fai.