Ffydd yn ein Hofrennydd Heddlu ein hunain

MAE'R FFEITHIAU YN SIARAD DROS EU HUNAIN

Cyn i’r Comisiynydd Heddlu Ceidwadol presennol cychwyn y swydd roedd gan ein heddlu hofrennydd pwrpasol i gynorthwyo ymgyrchoedd o gwmpas Dyfed Powys.

Diolch i ddeddfwriaeth gan y Llywodraeth Ceidwadol a Democrataidd Rhyddfrydol blaenorol, gorchmynnwyd fod cefnogaeth awyr yr heddlu yn cael ei ganoli, felly yn arwain at greu’r Wasanaeth Awyr Genedlaethol yr Heddlu (NPAS).

Y canlyniad: mae Dyfed Powys- yr heddlu daearyddol fwyaf yn Lloegr a Chymru- a’r cyntaf erioed i berchen ar hofrennydd wedi colli ei hofrennydd.

Jonatha Edwards

Llun: Aelod Seneddol Plaid Cymru, Jonathan Edwards gyda chriw’r hofrennydd yn ei leoliad blaenorol ym Mhenbre.

ADDEWID WEDI TORRI

Arweiniodd gwleidyddion Plaid Cymru'r ymgyrch i ddiogelu’r hofrennydd pwrpasol, ond mae papurau swyddogol yn dangos nad oedd y Comisiynydd Heddlu- sydd hyd yn oed yn eistedd ar Bwyllgor NPAS- wedi gwrthwynebu’r colled.

Mae hyn er gwaethaf i’r Comisiynydd addo yn ystod ei etholiad yn 2012 i “frwydro i achub hofrennydd Dyfed Powys er mwyn i’r heddlu cyrraedd pob man”.

Gyda Chomisiynydd Heddlu sydd â mwy o ddiddordeb yn dyhuddo ei gydweithwyr Ceidwadol yn San Steffan, pa obaith oedd gennym?

GWASANAETH EILRADD

Gyda’r Chomisiynydd Ceidwadol yn rhoi allweddi’r hofrennydd i ffwrdd, mae ein sylw wedi troi at sicrhau nad yw cymunedau Dyfed Powys yn dioddef yn sgil y gwasanaeth newydd. Mae eisoes enghreifftiau o Gomisiynwyr Heddlu yn Lloegr yn codi pryderon ynghylch nad yw NPAS yn darparu’r lefel o wasanaeth a addawyd!

Mi fydd Plaid Cymru yn gwylio’r gwasanaeth newydd yn agos iawn, ac yn cymryd pob cam i sicrhau bod NPAS yn cadw at y ddarpariaeth a addawyd. Ond gyda Dafydd Llywelyn yn ein Comisiynydd Heddlu newydd, mi fydd gennych sicrwydd na fydd ein Comisiynydd lleol yn caniatáu i Ddyfed Powys derbyn gwasanaeth eilradd.

MEDDAI DAFYDD LLYWELYN

“Gallaf ddweud o ddifrif y byswn wedi gwneud popeth yn fy ngallu i amddiffyn ein hofrennydd pwrpasol petaswn i’n Comisiynydd Heddlu dros y blynyddoedd diwethaf.

“Mae trethdalwyr ledled Dyfed Powys wedi talu amdano. Nawr bydd eu hadnodd yn cael ei werthu a’r elw yn cael ei rhoi i mewn i wasanaeth awyr canoledig yr heddlu.

“Nid oes gen i ddim amheuaeth bydd amseroedd ymateb yn cynyddu yn Nyfed Powys wrth i’n cymunedau golli cefnogaeth yr hofrennydd i ardaloedd mwy trefol.

“Fel Comisiynydd yr Heddlu, ni fyddwn yn derbyn gwasanaeth eilradd ar gyfer canolbarth a gorllewin Cymru, ac rwy’n gofyn yn garedig am eich cefnogaeth i sicrhau bod gan ein cymunedau Comisiynydd a fydd yn parchu ei addewidion i’r cyhoedd.”

 

Cafodd yr ymgyrch i amddiffyn hofrennydd yr heddlu ei arwain gan AS Plaid Cymru Jonathan Edwards. Gallwch weld llawer mwy am yr ymgyrch ar ei wefan yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Dywedwch eich bod gyda ni

Mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud i helpu Dafydd i enill ond yr un mwyaf pwysig yw addo eich cefnogaeth a gadael Dafydd i wybod y byddwch yn pleidleisio amdano ar 5ed o Fai.