Hawl teg i gyfiawnder

Mae’r system Plismona a Chyfiawnder yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru yn wynebu adolygiad diesiampl gan lywodraeth San Steffan ynghylch ymgynghoriadau ynglŷn â’r ailasesiad o Fformiwla Ddyrannu’r Heddlu, ail ymgynghoriad ar y cyflwyniad ac ehangiad o ffioedd cyfreithiol a’r cau arfaethedig o gyfleusterau'r Weinyddiaeth Gyfiawnder ar draws Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Ar ôl gweld llysoedd lleol yn cau yn barod, mae’n siom fawr i wynebu cynnig arall i gau fwy o lysoedd yng Nghymru wledig.

Mae cyswllt anorfod rhwng y ddarpariaeth o gyfiawnder a hygyrchedd. Mae’r llysoedd sy’n hanfodol i gryfhau ein cymunedau a chymdeithas, sydd yn amddiffyn y rheiny a fyddai fel arall methu amddiffyn eu hunain ac yn sicrhau bod gan bawb hawl i gyfiawnder, yn wynebu cau.

Gyda’n isadeiledd cyfreithiol yn wynebu cau a’r ffioedd llys sylfaenol yn cynyddu’n fawr, mi fydd grym ein cymunedau yn lleihau.

Caiff anghenion y dioddefwyr, diffynyddion a gweithwyr proffesiynol y gyfraith eu hanwybyddu. Mi fydd cynnydd arfaethedig y costau cyfreithiol yn golygu y bydd colofnau sylfaenol ein system cyfiawnder yn cael eu penderfynu gan y gost ac nid yr angen. Mae’r toriadau i gymorth cyfreithiol wedi arwain at ymgyfreithwyr drosto’i hun, felly yn arwain at anghyfiawnderau yn y ddarpariaeth o gyfiawnder ac aneffeithlonrwydd o fewn y system cyfiawnder.

Mae’r hawl i gyfiawnder, ac yn wir hawl gyfartal i gyfiawnder yn ddilysnod o gymdeithas sifil. Mae wrth graidd gymdeithas ddemocrataidd. Mae canoli parhaol y gwasanaethau llys i ffwrdd o’r cymunedau yn tanseilio’r syniad o gyfiawnder lleol yn gyfan gwbl.

Mi fydd cyrch y llywodraeth Ceidwadol at wladwriaeth lai yn sicrhau na fydd y system cyfiawnder yng Nghymru yn cael ei arwain gan y cais am degwch nac hygyrchedd, ond yn hytrach gan ddigonedd a gostyngiadau mewn prisiau.

Fel eich Comisiynydd Heddlu, byddaf ar eich ochr chi i gynnal hawl teg a chyfartal i gyfiawnder ledled Dyfed Powys.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Dywedwch eich bod gyda ni

Mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud i helpu Dafydd i enill ond yr un mwyaf pwysig yw addo eich cefnogaeth a gadael Dafydd i wybod y byddwch yn pleidleisio amdano ar 5ed o Fai.