Dafydd yn ymateb i’r “gimigau etholiad" o rewi praesept yr heddlu

Mae cyn Prif Swyddog Troseddau a Dadansoddwr Cudd-wybodaeth ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys, ac ymgeisydd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Plaid Cymru, Dafydd Llywelyn, wedi dweud model plismona effeithlon ac effeithiol yn bosibl gyda newid arweinyddiaeth ar ôl etholiad mis Mai.

Daw sylwadau Mr Llywelyn mewn ymateb i gyhoeddiad Comisiynydd yr Heddlu Ceidwadol presennol ynghylch rhewi praesept yr heddlu ar gyfer 2016/17, ac yn dilyn adroddiad beirniadol gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi a oedd yn graddio Heddlu Dyfed Powys fel "angen eu gwella"- yr unig heddlu yng Nghymru nad oedd yn cyrraedd gradd "da" yr arolygiaeth annibynnol.

Mewn adroddiad, a gyhoeddwyd ar ddiwedd y flwyddyn ddiwethaf, dywedodd bod "newidiadau i faint gweithlu’r heddlu wedi cael eu gyrru gan gyllid yn hytrach na gan y gofynion cyfundrefnol", a "nid yw'n glir sut y bydd yr heddlu yn parhau i reoli gostyngiadau yn y gyllideb angenrheidiol a chynnal plismona effeithiol."

Mae'r adroddiad HMIC yn dangos bydd yr heddlu yn colli 78 o swyddogion heddlu erbyn Mawrth 2018 a 162 o staff yr heddlu ar gynigion cyfredol.

Ers cyhoeddi ei adroddiad mae HMIC wedi dweud nad yw Heddlu Dyfed Powys o hyd "yn perfformio'n dda" mewn achosion o amddiffyn plant.

Mae Ymgeisydd Plaid Cymru Dafydd Llywelyn, sy'n darlithio ar hyn o bryd mewn Troseddeg ac sy’n gobeithio trechu'r Comisiynydd Heddlu Ceidwadol, Christopher Salmon yn etholiadau mis Mai, wedi galw rhewi’r praesept fel 'gimig etholiad' a dywedodd roedd y Comisiynydd wedi methu cyfres o brofion a bydd y cyhoedd yn barnu wrth.

Dywedodd Dafydd Llywelyn:

"Mae Comisiynydd presennol yr Heddlu yn dilyn ei meistri Ceidwadol yn Llundain wrth dorri cyllidebau a dinistrio gwasanaethau cyhoeddus wrth lwyddo i ddod o hyd i arian ar gyfer “rhoddion” cyn yr etholiad.

"Dim ond wythnosau ar ôl i Arolygiaeth Cwnstabliaeth EH ddweud bod Dyfed Powys wedi rhoi toriadau gweithlu cyn gofynion y sefydliad, ac nad oes unrhyw gynlluniau clir o ran sut y bydd yr heddlu yn rheoli toriadau’r dyfodol sy’n cael eu gosod gan gydweithwyr Ceidwadol Mr Salmon o’r Swyddfa Cartref, nid wyf o’r farn bod gan y Comisiynydd unrhyw gredadwyaeth yn ôl yr hyn mae’n dweud.

"Mae rhewi’r braesept - gan arbed dim ond ceiniogau fesul cartref pob wythnos - yn ddim llai na gimig etholiadol a gynlluniwyd i guddio ei fethiant truenus yn ystod ei gyfnod yn y swydd. Nid oedd yn gwrthwynebu colli ein hofrennydd, mae’n gwerthu ein gorsafoedd heddlu, mae ein CCTV wedi cael ei ddiffodd. Mae'n rhaid i ni ofyn: beth yw'r gwasanaeth nesaf y byddwn yn colli i dalu am ei gimig etholiad?

"Os gaf yr anrhydedd o gael fy ethol fel Comisiynydd yr Heddlu, rwy’n addo i roi anghenion cymunedau Dyfed Powys o flaen gofynion Llundain. Mae model plismona effeithlon ac effeithiol yn bosibl gyda newid o arweinyddiaeth ym mis Mai."

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Dywedwch eich bod gyda ni

Mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud i helpu Dafydd i enill ond yr un mwyaf pwysig yw addo eich cefnogaeth a gadael Dafydd i wybod y byddwch yn pleidleisio amdano ar 5ed o Fai.