Addo Cefnogaeth

Gyda'r etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar yr un diwrnod ac etholiad i'r Cynulliad Cenedlaethol, rydym yn gwybod ei fod yn mynd i fod yn ras dau geffyl yn Nyfed Powys rhwng Dafydd Llywelyn a Chomisiynydd y Ceidwadwyr ar hyn o bryd - yn Gomisiynydd sydd wedi colli ein hofrennydd ymroddedig ac wedi sefyll gyda'i gydweithwyr Torïaidd yn Llundain wrth dorri cyllideb yr heddlu.

Mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud i helpu Dafydd i ennill ond yr un mwyaf pwysig yw addo eich cefnogaeth a gadael Dafydd i wybod y byddwch yn pleidleisio amdano ar 5ed o Fai.

A wnewch chi gymeradwyo?


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Dywedwch eich bod gyda ni

Mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud i helpu Dafydd i enill ond yr un mwyaf pwysig yw addo eich cefnogaeth a gadael Dafydd i wybod y byddwch yn pleidleisio amdano ar 5ed o Fai.