Newyddion

WEDI DATGELU: Gwasanaeth hofrennydd newydd yr heddlu yn methu Dyfed Powys

Ni chafodd 86 y cant o geisiadau awyr ym mis Ionawr eu hanrhydeddu

Plaid Cymru yn cyhoeddi ymosodiad chwilboeth ar y Comisiynydd Heddlu ar ôl datgelu bod cefnogaeth awyr wedi ei GWRTHOD.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid yn datgelu rhaglen i greu 'cymru gyfiawn, gadarn, gref'

Fe wnaeth ymgeisyddion ac aelodau Plaid Cymru gwrdd yng Nghaerfyrddin i lansio maniffesto’r Blaid ar gyfer etholiad y Comisiynwyr Heddlu a Throsedd fydd yn digwydd ar Fai 5ed – yr un diwrnod ag Etholiad y Cynulliad.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

"Digon yw digon." Heddlu Dyfed Powys angen arweinyddiaeth yn daer

Mae Heddlu Dyfed Powys, ei drigolion a gweithlu angen arweinyddiaeth newydd a chymwys yn daer- dyna sylw ymgeisydd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Plaid, Dafydd Llywelyn, a oedd yn ymateb i adroddiad beirniadol arall gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ailfeddwl ar Gymorth Cyfreithiol Troseddol yn 'fuddugoliaeth yn erbyn canoli'

Mae’r penderfyniad gan Lywodraeth San Steffan i beidio parhau gyda’r broses o ganoli gwasanaethau Cymorth Cyfreithiol Troseddol mewn i gytundebau rhanbarthol wedi ei groesawu gan ymgyrchwyr dros Gymru wledig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Toriadau i gyllideb Gwasanaeth Erlyn y Goron yn fygythiad i’n cymunedau

Ymgeisydd Plaid Cymru am swydd Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn addo ymladd yn erbyn toriadau’r Torïaid.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dafydd yn ymateb i’r “gimigau etholiad" o rewi praesept yr heddlu

Mae cyn Prif Swyddog Troseddau a Dadansoddwr Cudd-wybodaeth ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys, ac ymgeisydd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Plaid Cymru, Dafydd Llywelyn, wedi dweud model plismona effeithlon ac effeithiol yn bosibl gyda newid arweinyddiaeth ar ôl etholiad mis Mai.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heddlu Dyfed-Powys 'Angen Gwella' - Adroddiad Arolygiaeth Cwnstabliaeth EM

Mae Plaid Cymru wedi beirniadu’r toriadau i staff cynorthwyol Heddlu Dyfed-Powys, ar ôl i adroddiad gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi (HMIC) fynegi bod 'angen gwella' ar yr heddlu.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dywedwch eich bod gyda ni

Mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud i helpu Dafydd i enill ond yr un mwyaf pwysig yw addo eich cefnogaeth a gadael Dafydd i wybod y byddwch yn pleidleisio amdano ar 5ed o Fai.