Dod o hyd i ffrindiau

Nid ydych wedi cysylltu eich cyfrif Facebook.
Mewngofnodi gyda Facebook
Nid ydych wedi cysylltu eich cyfrif Twitter.
Mewngofnodi gyda Twitter

Dywedwch eich bod gyda ni

Mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud i helpu Dafydd i enill ond yr un mwyaf pwysig yw addo eich cefnogaeth a gadael Dafydd i wybod y byddwch yn pleidleisio amdano ar 5ed o Fai.