"Digon yw digon." Heddlu Dyfed Powys angen arweinyddiaeth yn daer

Mae Heddlu Dyfed Powys, ei drigolion a gweithlu angen arweinyddiaeth newydd a chymwys yn daer- dyna sylw ymgeisydd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Plaid, Dafydd Llywelyn, a oedd yn ymateb i adroddiad beirniadol arall gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi.

Mae adolygiad blynyddol y 43 heddluoedd yng Nghymru a Lloegr gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth EM wedi gweld Dyfed Powys yn derbyn dosbarthiad o "angen eu gwella” eto. Dyma’r trydydd achlysur mewn pedwar mis i Arolygiaeth Cwnstabliaeth EM rhoi adroddiad beirniadol i Ddyfed Powys.

Ym mis Hydref 2015 roedd Arolygiaeth Cwnstabliaeth EM wedi graddio cynllunio ariannol a dyfodol gweithlu’r heddlu fel “angen eu gwella”- yr unig heddlu yng Nghymru i beidio derbyn gradd “da”. Wythnos diwethaf fe ddywedodd Arolygiaeth Cwnstabliaeth EM bod yr heddlu hefyd “angen gwella” y modd y maent yn trin aelodau’r cyhoedd.

Heddiw mae Dafydd Llywelyn, cyn Prif Swyddog Troseddau a Dadansoddwr Cudd-wybodaeth ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys, wedi bod yr un mor feirniadol am y Comisiynydd Heddlu a Throsedd Ceidwadol presennol, Christopher Salmon. Dywedodd Mr Llywelyn, sydd yn darlithio mewn Troseddeg ar hyn o bryd, bod adroddiad heddiw wedi ei achosi i feddwl “digon yw digon”.

Ychwanegodd bod y gweithlu a thrigolion cymunedau Dyfed Powys angen Comisiynydd newydd sydd yn gallu arwain yr heddlu yn llwyr.

Dywedodd Dafydd Llywelyn:

“Yn yr wythnosau a misoedd diwethaf mae Arolygiaeth Cwnstabliaeth wedi bod yn feirniadol iawn o Heddlu Dyfed Powys. Rwy’n hynod o bryderus i weld adroddiad damniol arall heddiw.

“Dewch i ni restru sefyllfa bresennol Dyfed Powys; dywedodd Arolygiaeth Cwnstabliaeth EM bod yr heddlu wedi rhoi toriadau i’r gweithlu o flaen gofyniadau cyfundrefnol, does dim cynlluniau amlwg ynglŷn â sut bydd yr heddlu yn rheoli toriadau cyllideb yn y dyfodol ac nad yw’r heddlu yn gweithredu’n dda yn achosion o amddiffyn plant.

“Wythnos diwethaf fe gyhoeddodd Arolygiaeth Cwnstabliaeth dyfarniad damniol ar y modd mae’r heddlu yn trin ac yn ymgysylltu â’r cyhoedd. Heddiw dywedodd y gorchwyl annibynnol bod rhaid i’r heddlu wella’r modd y maent yn ein cadw yn ddiogel a gwella ar sut i leihau trosedd.

“Cyhoeddwyd yr holl adroddiadau beirniadol o fewn y misoedd diweddaf. Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd Ceidwadol presennol wedi llywyddu dros gyfres o fethiannau a chredaf fod digon yw digon.

“Mae Heddlu Dyfed Powys, y trigolion mae’n gwasanaethu a’i gweithlu angen arweinyddiaeth newydd a chymwys yn daer. Dim ond gyda Comisiynydd newydd ym mis Mai daw’r arweinyddiaeth honno.”

Yn gynharach yr wythnos hon fe gyhoeddodd Prif Gwnstabl Simon Prince, a benodwyd gan y Comisiynydd presennol Salmon, y byddai’n ymddeol o’r heddlu yn yr haf. Dywedodd Dafydd Llywelyn o Blaid Cymru ni ddylid penodi Prif Gwnstabl nes ar ôl etholiad y Comisiynydd Heddlu a Throsedd ym mis Mai. Dywedodd:

“Rwy’n dymuno’n dda i’r Prif Gwnstabl ymadawol ar ei ymddeoliad ac yn diolch iddo am ei flynyddoedd o wasanaeth cyhoeddus.

“Ar sail carden adroddiad damniol y Comisiynydd presennol credaf y dylai’r Comisiynydd newydd benodi Prif Gwnstabl newydd ar ôl yr etholiad ym mis Mai.

“Fel y mae hi, gyda’r naill adroddiad Cwnastabliaeth beirniadol ar ôl y llall, ni fyddai gan y cyhoedd unrhyw hyder ym mhenderfyniadau a phenodiadau’r Comisiynydd presennol.”

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Dywedwch eich bod gyda ni

Mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud i helpu Dafydd i enill ond yr un mwyaf pwysig yw addo eich cefnogaeth a gadael Dafydd i wybod y byddwch yn pleidleisio amdano ar 5ed o Fai.