Toriadau i gyllideb Gwasanaeth Erlyn y Goron yn fygythiad i’n cymunedau

Ymgeisydd Plaid Cymru am swydd Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn addo ymladd yn erbyn toriadau’r Torïaid.

Wrth ymateb i bryderon y gallai toriadau i Wasanaeth Erlyn y Goron (GEG) arwain at gamweinyddu cyfiawnder, dywedodd ymgeisydd Plaid Cymru am swydd Comisiynydd Heddlu a Throsedd dros Ddyfed Powys, Dafydd Llywelyn:

"Mae gan y GEG rôl hanfodol o ran gwneud ein cymunedau yn fwy diogel a dwyn drwgweithredwyr i gyfiawn, ac y mae’n bwysig fod gan y gwasanaeth yr adnoddau iawn i wneud y gwaith hwnnw. Fodd bynnag, mae toriadau’r Torïaid i gyllideb y gwasanaeth yn ei gwneud yn gynyddol anodd i gyfreithwyr gyflwyno’r gwasanaeth hwnnw.

"Mae Plaid Cymru yn gyson wedi gwrthwynebu ymgyrch y llywodraeth Dorïaidd i ddatgymalu ein gwasanaethau cyhoeddus ac yn parhau i weithio i wneud ein cymunedau yn fwy diogel.

"Mae gwaith ein ASau o frwydro yn erbyn agenda llymder Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol yn rhan bwysig o hyn ac y mae arnom angen Comisiynydd Heddlu lleol i wneud yr un fath. Mae gan bawb yn ein cymunedau'r hawl i deimlo’n ddiogel a hawl i gyfiawnder, ond mae toriadau’r Torïaid i’r gyllideb yn tynnu ymaith y gallu i gyflwyno hynny trwy ganoli swyddfeydd a chau llysoedd.

"Rydym eisoes wedi gweld cau swyddfa’r GEG yng Nghaerfyrddin, sy’n golygu bod swyddogion Heddlu Dyfed Powys yn gorfod teithio i Abertawe ar gyfer cynadleddau achos a chyfarfodydd."

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Dywedwch eich bod gyda ni

Mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud i helpu Dafydd i enill ond yr un mwyaf pwysig yw addo eich cefnogaeth a gadael Dafydd i wybod y byddwch yn pleidleisio amdano ar 5ed o Fai.