Ymgyrchoedd

Ffydd yn ein Hofrennydd Heddlu ein hunain

MAE'R FFEITHIAU YN SIARAD DROS EU HUNAIN

Cyn i’r Comisiynydd Heddlu Ceidwadol presennol cychwyn y swydd roedd gan ein heddlu hofrennydd pwrpasol i gynorthwyo ymgyrchoedd o gwmpas Dyfed Powys.

Diolch i ddeddfwriaeth gan y Llywodraeth Ceidwadol a Democrataidd Rhyddfrydol blaenorol, gorchmynnwyd fod cefnogaeth awyr yr heddlu yn cael ei ganoli, felly yn arwain at greu’r Wasanaeth Awyr Genedlaethol yr Heddlu (NPAS).

Y canlyniad: mae Dyfed Powys- yr heddlu daearyddol fwyaf yn Lloegr a Chymru- a’r cyntaf erioed i berchen ar hofrennydd wedi colli ei hofrennydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Hawl teg i gyfiawnder

Mae’r system Plismona a Chyfiawnder yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru yn wynebu adolygiad diesiampl gan lywodraeth San Steffan ynghylch ymgynghoriadau ynglŷn â’r ailasesiad o Fformiwla Ddyrannu’r Heddlu, ail ymgynghoriad ar y cyflwyniad ac ehangiad o ffioedd cyfreithiol a’r cau arfaethedig o gyfleusterau'r Weinyddiaeth Gyfiawnder ar draws Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dywedwch eich bod gyda ni

Mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud i helpu Dafydd i enill ond yr un mwyaf pwysig yw addo eich cefnogaeth a gadael Dafydd i wybod y byddwch yn pleidleisio amdano ar 5ed o Fai.