Ynglŷn â Dafydd Llywelyn

Dafydd

Mae profiad helaeth Dafydd Llywelyn o weithio o fewn cyfiawnder troseddol a’r heddlu yn ei wneud yn ymgeisydd gwych ar gyfer swydd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys.

Ar hyn o bryd mae’n ddarlithydd Troseddeg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Cyn hynny roedd e’n gweithio i Heddlu Dyfed Powys fel Prif ddadansoddydd Troseddol a Chudd Wybodaeth.

Yn ystod ei yrfa gyda Heddlu Dyfed Powys buodd yn rheoli tîm o ddadansoddwyr ac ymchwilwyr a roddai gymorth ym mhob agwedd o waith yr Heddlu.

Yn 2012 roedd yn allweddol yn y gwaith o ail-strwythuro adnoddau wybodaeth cudd yr heddlu gan gynnwys datblygu system gyfrifiadurol a enwebwyd am wobr ‘Innovation Nation’ a noddwyd gan bapur newydd Y Guardian. Mae Dafydd wedi derbyn cymeradwyaeth y Prif Gwnstabl ar ddau achlysur am ei waith fel dadansoddwr gan gynnwys cyd-lynu adnoddau yn ystod ymchwiliad hanesyddol o lofruddiaeth ac am gyflwyno tystiolaeth yn Llys y Goron.

Roedd wedi ennyn parch yr Heddlu a’i gydweithwyr yn ystod y tair blynedd ar ddeg treuliodd gyda Heddlu Dyfed Powys.

Meddai Dafydd: “Mae’r system cyfiawnder troseddol a phlismona yn Nyfed Powys o dan bygythiad gan Llywodraeth Geidwadol y DU, ac rydym o’r farn bod y Comisiynydd Heddlu a Throsedd presennol yn gwneud fwy i blesio ei   gyd-aelodau yn y Blaid Torïaid nag i flaenoriaethu cymunedau Dyfed Powys.

“Mae’n amser i ni gael Comisiynydd Heddlu profiadol a fydd yn blaenoriaethu ein cymunedau.”

Dywedwch eich bod gyda ni

Mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud i helpu Dafydd i enill ond yr un mwyaf pwysig yw addo eich cefnogaeth a gadael Dafydd i wybod y byddwch yn pleidleisio amdano ar 5ed o Fai.