Newyddion diweddaraf

WEDI DATGELU: Gwasanaeth hofrennydd newydd yr heddlu yn methu Dyfed Powys

Ni chafodd 86 y cant o geisiadau awyr ym mis Ionawr eu hanrhydeddu

Plaid Cymru yn cyhoeddi ymosodiad chwilboeth ar y Comisiynydd Heddlu ar ôl datgelu bod cefnogaeth awyr wedi ei GWRTHOD.

Darllenwch fwy

Plaid yn datgelu rhaglen i greu 'cymru gyfiawn, gadarn, gref'

Fe wnaeth ymgeisyddion ac aelodau Plaid Cymru gwrdd yng Nghaerfyrddin i lansio maniffesto’r Blaid ar gyfer etholiad y Comisiynwyr Heddlu a Throsedd fydd yn digwydd ar Fai 5ed – yr un diwrnod ag Etholiad y Cynulliad.

Darllenwch fwy

"Digon yw digon." Heddlu Dyfed Powys angen arweinyddiaeth yn daer

Mae Heddlu Dyfed Powys, ei drigolion a gweithlu angen arweinyddiaeth newydd a chymwys yn daer- dyna sylw ymgeisydd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Plaid, Dafydd Llywelyn, a oedd yn ymateb i adroddiad beirniadol arall gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi.

Darllenwch fwy